Od 8 lat zajmujemy się profilaktyką medyczną w zakresie przeprowadzania przesiewowych komputerowych badań wzroku , co wiąże się z ogromnym doświadczeniem w tej dziedzinie. Dzięki naszym badaniom zostało wykrytych wiele wad wzroku, dzięki którym można było rozpocząć wczesne leczenie, zmniejszając lub zapobiegając ich pogorszeniu.

W przypadku dzieci wczesne wykrycie wad wzroku, procentowało lepszymi wynikami w nauce. Celem naszym jest pomoc jak i ułatwienie rodzicom kontroli nad stanem zdrowia ich dzieci, ponieważ wiemy że nie każdy ma dostęp do placówek zajmujących się takimi badaniami.

Dlatego też w ramach Ogólnopolskiego Programu Kompleksowej Profilaktyki Medycznej wykonujemy badania wad wzroku, które mają na celu wykrycie takich wad jak:

Powyższa diagnostyka wykonywana jest za pomocą Autorefraktometru -
aparatury stosowanej w placówkach medycznych w kraju jak i za granicą.
Metoda jest bezinwazyjna i nieszkodliwa dla organizmu.
Wyniki badań są analizowane i opisywane przez lekarzy okulistów
z drugim stopniem specjalizacji.

Badania wykonujemy aparaturą medyczną najnowszej technologii
mającą atest i certyfikaty.